Kontakty

Maksym Bobryshev

Menedżer Sprzedaży
+48 690 941 805
m.bobryshev.ls@gmail.com
pl. Czerwca 1976 2/218a
02-495 Warszawa

Damian Cieślak

Kierownik Biura
+48 690 941 800
biuro@linkensystem.pl
Pl. Czerwca 1976 2 / 218A
02-495 Warszawa